Länkar till kanotuthyrare

Här är en länk till Svenska kanotförbundets lista över godkända kanotcentraler.
Svenska kanotförbundet