1 Paddlarträff i Skara 2018

av Svante Fredén

5 Paddlarträff i Skara 2017

av Svante Fredén

7 St.Anna-Tjust

av ancal

9 Tämnaren i Uppland

av erikayak

11 Paddlarträff i Skara 2016

av Svante Fredén

12 Paddling hösten 2015

av Khylfen

13 Paddling sommar 2015

av glenn

18 gota kanal

av verhoef

21 Paddlarträff i Skara 2014

av Svante Fredén

22 Lussepaddel-2013

av Leaf

23 Runhällen-Östa

av erikayak