Västerdalälven (Dalarna)

Fulunäs till Djurås

Det här är en naturlig fortsättning på turen i Ljörälven eller Fuluälven.
Där dessa älvar rinner samman bildas Västerdalälven.

Den övre delen av turen innehåller endast ett fåtal forsar och strömmar. I älven finns goda chanser att träffa på bäver.
Vid sammanflödet ligger en rastplats bredvid vägen, här är en lämplig startplats.
Man kommer genast in i Hälla naturreservat som är ett mycket vackert område med ett flertal små öar med strömfåror och lätta forsar. Reservatet sträcker sig 7 km nerströms, i slutet på reservatet finns en rastplats på höger sida.
Härifrån är älven lugnflytande, förbi Sälen och ända till Limedsforen 40 km längre ned.
Efter 13 km kommer man till Lima kraftstation. Nedströms kraftverket börjar en riktigt fin sträcka på 8 km med strömmande vatten hela vägen till Malungsfors.
Förbi Malung och ända ner till värdshuset Lugnet strax innan Yttermalung är det lättpaddlat.
Härifrån börjar forsarna bli större och några är omöjliga att paddla med öppna kanadensare, bl.a. Kvissedeforsen, uppströms Äppelbo, Käringforsen och Fänforsen vid Björbo. Ytterligare 5 kraftverk finns längs sträckan mellan Äppelbo (Hummelforsens kraftstation) och sammanflödet med Österdalälven i Djurås.

Känner man sig sugen på lite rejälare forspaddling och strapatser skall man absolut paddla denna sträcka och det går ju att bära eller tåga förbi forsarna om man vill.
Några fina sträckor som kan nämnas är bl.a forsarna nedströms Nås och Dala Floda, vid högvatten är dock kapell att rekommendera. Medelvattenföringen 15 juni är vid Lima: 58 kubikmeter per sekund och Mockfjärd: 101 kubikmeter per sekund.

Tältplatser är lätta att hitta längs den övre sträckan innan Sälen, men ju mer bebyggelsen tilltar blir det lite svårare, men med lite fantasi går det bra. Det finns även campingplatser längs älven i bla: Sälen, Kläppen, Malung, Yttermalung, Vansbro, Nås,

Start
Fulunäs

Slutplats
Djurås vid sammanflödet med Österdalälven. Eftersom vägen går i närheten av älven hela tiden kan turen avslutas på ett flertal ställen.

Längd
Ca 240 km

Karaktär
Älv i skogs- och odlingslandskap, efter Sälen en hel del bebyggelse, Enkla forsar fram till strax innan Yttermalung, därefter blir forsarna betydligt svårare. 6 st kraftverk måste passeras. Kanotvagn är användbar.

Tidpunkt
från början på juni och hela sommaren.

Övrig information

Broschyr från Sälens turistbyrå

Här kan man hyra kanoter
Sälens Kanotcentral
Kläppens Camping
Norrsjön Adventure Camp
Nordisk Vildmarksupplevelse


Karta

Visa Västerdalälven på en större karta