Sverkestaån (Västmanland)

Sjön Sörmogen till Ringaby (Arbogaån)

Sverkestaån börjar ett par mil nordost om Lindesberg och rinner söderut till Arbogaån. Som så många andra ”Bergslagsåar” var detta en mycket populär kanotled på 70-talet, men nuförtiden är det betydligt färre kanotister som hittar hit, vilket är synd för att det är en väldigt fin och omväxlande tur. Leden går i sin övre del mest genom skogslandskap och man passerar några mindre byar. Efter Rockhammar ändras karaktären och det är mer bebyggelse och åkerlandskap runt ån. En hel del forsar förekommer, de flesta ganska lätta. 5- 6 landtransporter förbi dammar. Den längsta ca1500 m (i Rockhammar).

Start
Sjön Sörmogen vid badplatsen.

Slutplats
Ringaby (sammanflödet med Arbogaån) vill man ha en kortare tur och slippa den längsta landtransporten kan man sluta i Rockhammar.

Längd
Ca 28 Km till Rockhammar, 45 km till Arbogaån.

Karaktär
Å i skogslandskap och viss bebyggelse, efter Rockhammar mer åkerlandskap. Ett flertal forsar som kan vara grunda vid lågvatten. En större fors, "Nedre forsen" som ej går att paddla pga. en låg gångbro i slutet.
Landtransporter förbi dammar i bla. Nyhammar 300m, Grönbo 500 m, Kåfalla 700 m, Rockhammar 1500 m. Kanotvagn är bra att ha.

Tidpunkt
Maj (under sommaren blir forsarna för grunda).

Övrig information
Välkänd flugfiskesträcka mellan Övre forsen ner till Grönbo (Sveaskogs fiskekort gäller). Kåfalla till Åbågen är en arrenderad fiskesträcka av Sverkestaåns flugfiskeklubb.
Nedströms Rockhammar kan det vara svårt att hitta lägerplatser.

Kanotuthyrare i området
Naturarvskompaniet i Kloten

Uskavi


Karta

Visa Sverkestaån på en större karta