Öreälven (Västerbotten)

Knaften - Bjurholm - Agnäs

Öreälven ligger i Västerbotten och rinner genom Lycksele, Bjurholm och Nordmalings kommuner .
Turen som är beskriven här går från Knaften till Agnäs. I sin övre del rinner den genom skogslandskap. Två landtransporter förekommer Skanselnoforsen (300m) och kraftverket i Storforsen (600m).
En dryg mil längre ner kommer man till den nästan 8 km långa sjön Örträsket. Runt sjön är landskapet mer uppodlat. .
I sjöns nedre ände ligger en flottningsdamm som måste bäras förbi. Här tar älven ny fart och bjuder på trevlig forspaddling ända ner till Bjurholm.
På den ca 35 km långa sträckan faller älven 65m. Forsarna är rensade för flottningen och därför lättpaddlade.
Efter Bjurholm ändrar älven karaktär och strömmar lugnt och stilla. Den är på sina ställen djupt nerskuren mellan niporna. Området är berömt för sina meanderbågar.
Det går en vandringsled på älvens östra sida ända från Örträsket till Agnäs, så ett flertal rastplatser (en del med stugor) finns här.
I Agnäs ligger ytterligare ett kraftverk och nedströms blir forsarna större och landtransporterna längre. Agnäs är därför en lämplig slutplats.

Start
Knaftenbron (väg 353) Vid högt vattenstånd kan man starta ännu högre upp.

Slutplats
Agnäs

Längd
Knaften – Örträsk ca 40 km.
Örträsk - Bjurholm ca 36 km.
Bjurholm - Agnäs ca 18 km.

Karaktär
Älv i skogslandskap och viss bebyggelse, 8 km sjöpaddling. Många enkla och någon medelsvår fors. Landtransport förbi Skanselnoforsen och Storforsen och dammen i Örträsket.

Tidpunkt
Slutet på maj och juni (senare under sommaren blir forsarna för grunda.)

Övrig information

Bjurholms kommun

Här kan man hyra kanoter
Öreälvens kanotcenter i Bjurholm

Karta

Visa Öreälven på en större karta