Loån (Hälsingland)

Mansjön till Voxna bruk

Loånån ligger i norra Hälsingland och är ett biflöde till Voxnan. Kanotleden har vildmarkskaraktär och innehåller både sjö - och å-paddling. En del forsar förekommer.

Start
Mansjön

Slutplats
Kanotcentralen vid Voxna bruk

Längd
Ca 45 km (20 km till sammanflödet i Voxnan)

Karaktär
Älv i skogslandskap och viss bebyggelse, Några enklare forsar som kan vara grunda vid lågvatten och 2 lyft.
Lyft förbi dammen vid Sågströmmen. kör in i den lilla kanalen till höger och sätt i precis nedanför kraftverket, direkt efter följer några enklare forsar.
När man kommer ut i Voxnan finns några större forsar, Bodaströmmen och Länsmansströmmen, men de brukar inte bjuda på några större besvär.
Vinströmmen är lämpligast att bära förbi, upptaget är på vänster sida.

Tidpunkt
Maj och juni (under sommaren kan forsarna bli grunda)

Övrig information
Det finns ett flertal vindskydd och rastplatser längs älven. När man kommit ut i Voxnan kan lägerplatseerna vid Blommaberg och Frostkilen rekommenderas. Vid Frostkilen finns en fantastisk sandstrand.

Ledbeskrivningar från Voxnadalens Kanot och Camping

Mellersta Voxnan, Gryckån, Loån
Nedre Voxnan, Gryckån, Loån
Övre Voxnan

Här kan man hyra kanoter
Voxnadalens Kanot och Camping
På campingen finns även en kiosk och möjlighet att köpa fiskekort.


Karta

Visa Loån på en större karta