Tråd: Ha koll på vattenflödet, följ vårfloden.

På SMHI Vattenwebb kan du se vattenföringen i åar och älvar.
Följ länken till Hydrologiskt nuläge. Klicka på den punkt du vill mäta så ser
du nuläge, historik och prognos.

https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/


Massor av vatten i Dalälven. Idag 2018-05-07 går det över 1000 m3 i Gysinge och fortsätter att stiga. 
Voxnan är det också rejäl fart på 145 m3. 


Vattenregleringsföretagens web är också bra för att se flöde och vattennivå.

https://login.vattenreglering.se/m/vattenforing.asp

Curt