Hedströmmen

Malingsbosjön till Skinnskatteberg

Hedströmmen börjar i södra Dalarna och rinner sedan in i Västmanland. Turen går genom skogslandskap, men även i mer öppen natur. En del mindre byar passeras också. Turen innehåller både sjö - och å-paddling. En del forsar och landtransporeter förekommer. På 70-80 talet var detta en mycket populär kanotled, men den har på senare tid förfallit, så någon rensning av bäverfällda träd förekommer knappast nuförtiden. Det är dock en fin tur som är väl värd att paddlas. Vill man gör den enklare kan man starta nedströms dammen i Baggå

Start
Gåsmossen (nedströms Malingsbosjön) där den lilla vägen går nära vattnet.

Slutplats
Skinnskatteberg

Längd
Ca 27 km

Karaktär
Älv i skogslandskap och viss bebyggelse, Några enklare forsar som kan vara grunda vid lågvatten och 3 landtransporter. Kanotkärra är lämpligt. Det finns gott om bäver i ån, med många trädfällen som följd, så en såg kan vara bra att ha med.

Tidpunkt
Maj (under sommaren kan forsarna bli grunda). Sträckan Baggå till Skinnskatteberg går att köra senare på säsongen.

Övrig information
Det finns ett flertal vindskydd och rastplatser längs älven. Vandringsleden Bruksleden följer ån vissa sträckor. Om man är fiskeintresserad ingår sträckan fram till Baggbron i Kronofiske Malingsbo-Kloten (Sveaskog).

Några länkar till företag i området:

Gåsmossen: Trädgård, matsal, café
Pensionat Udden i Storsjön
Baggbrobygden

Kanotuthyrare i området
Nordic Discovery i Kloten

Hembygdsgården i Fagersta

Läs om en paddeltur på Hedströmmen år 2000

Karta

Visa Hedströmmen på en större karta