Tråd: Kurs i Canadensarpaddling samt Röd Examination 29-30 april

Kanotförbundet bjuder in till kurs! Är själv redan uppbokad den helgen men annars låter det som ett riktigt roligt upplägg och en bra möjlighet att lära sig något nytt eller öva med ny instruktör!
"Detta är en utbildning där du tränar personliga
färdigheter i paddlingsteknik, miljö och säkerhet för att paddla canadensare i
fors upp till klass II. Utbildningens innehåll motsvarar momenten i
paddelpasset nivå 4 Röd. I samband med utbildningen genomförs även en röd
examination.

 
Tid: lördag 9.00 till söndag 16.00


Förkunskaper: Kunskaper och färdigheter
motsvarande paddelpassets blå nivå för Canadensare.


Innehåll: Paddlingstekniker
i solo- och dubbelpaddling för manövrering i forsen. Vi tränar på att gå in och
ur bakvatten, färjning, tågning, forkning mm. Dessutom säkerhet och räddningstekniker
samt kommunikation, gruppmedlemskap och miljöfrågor. Innehållet motsvarar det som
ingår paddelpassets röda nivå. Det kommer finnas utrymme att anpassa delar av
innehållet efter deltagarnas önskemål. Examinationen kommer att genomföras
under söndagen.


Kursledare är Patrick MacCormack, en duktig instruktör
från Irland, kursen genomförs på engelska.


Mat och Boende: Tältning.


Kostnad: 2850 kr/medlem i SKF, 3250
kr/Partner och 3800 kr för externa deltagare. Faktureras i samband med anmälan.
Vid avbokning senare än 7 dagar innan utbildning faktureras halva avgiften,
undantaget läkarintyg.


Utrustning: Fullständig personlig
utrustning för paddling och trivsel i aktuella väder- och vattenförhållanden.


Anmälan: Via kanotförbundets hemsida. Ange
Namn, Personnr, Adress, E-postadress, Telefon, Förening/Företag. Beskriv även
dina förkunskaper. Deltagarantalet begränsat till 6 personer.


Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar!

Med vänliga hälsningar

Jonas Forsmark
070-6624521
paddelpasset@kanot.com"